Publiczne Gimnazjum nr 13 w Łodzi

5 grudnia 2017

Mamy zaszczyt poinformować Państwa o przyznanych stypendiach Prezydenta Miasta Łodzi „Mia100 zdolnych” za rok szkolny 2016/2017 dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

W dniu 23 października 2017 roku na posiedzeniu Komisji stypendialnej nagrodzono następujących uczniów i absolwentów Publicznego Gimnazjum nr Czytaj dalej...

Continue reading...

19 września 2017

Przypominamy wszystkim rodzicom i opiekunom naszych uczniów o konieczności dokonania wpłaty na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w kwocie 55,00 zł. Ubezpieczenie obejmuje cały rok szkolny 2017/2018. Wpłat należy dokonywać u wyznaczonego członka „trójki klasowej” do dnia 29.09.2017 r. Szczegółowe informacje Czytaj dalej...

Continue reading...