Publiczne Gimnazjum nr 13 w Łodzi

19 września 2017

Przypominamy wszystkim rodzicom i opiekunom naszych uczniów o konieczności dokonania wpłaty na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w kwocie 55,00 zł. Ubezpieczenie obejmuje cały rok szkolny 2017/2018. Wpłat należy dokonywać u wyznaczonego członka „trójki klasowej” do dnia 29.09.2017 r. Szczegółowe informacje Czytaj dalej...

Continue reading...