Publiczne Gimnazjum nr 13 w Łodzi

Dlaczego 13 Gimnazjum?

Nasze gimnazjum jest kameralną, bezpieczną szkołą, w której nikt nie jest anonimowy, co potwierdzają opinie zarówno rodziców, jak i uczniów.

Jako nieliczni jesteśmy “szkołą sukcesu” w zakresie przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych i językowych. Oznacza to, że dzięki pracy naszych nauczycieli po trzech latach uczeń ma przyrost wiedzy i wynik egzaminu gimnazjalnego lepszy niż zapewnia to przeciętne gimnazjum w Polsce.

Wysiłki naszej zaangażowanej kadry skutkują bardzo dobrymi wynikami egzaminów gimnazjalnych, tytułami laureatów i finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych oraz konkursów tematycznych i artystycznych, a także sukcesami w zawodach sportowych (osiągamy wyniki niejednokrotnie lepsze od szkół sportowych!).

Szkoła dysponuje nowoczesnymi boiskami wielofunkcyjnymi, salą informatyczną (wyposażoną w tradycyjne komputery z systemem Windows, ale też i Macintoshami przeznaczonymi do nauki grafiki komputerowej), tablicami interaktywnymi umożliwiającymi nowoczesne nauczanie, niecodziennymi pracowniami językowymi
(pracownia j. niemieckiego wzięła udział w konkursie Deutsch hat Klasse), dobrze wyposażoną biblioteką oraz wyremontowanymi łazienkami.

 

Naszą kadrę stanowią nauczyciele stosujący nowatorskie metody nauczania,wdrażający autorskie programy edukacyjne, „zarażający” swoimi pasjami podopiecznych i poświęcający im swój prywatny czas („Szkoła Lego”, treningi lekkoatletyczne na obiektach AWF i AZS, „Arsenał Pamięci”, wolontariat).

Nasi uczniowie mogą liczyć na bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, takich jak koło chemiczne, fizyczne, matematyczne, j. angielskiego, j. niemieckiego, biologiczne, geograficzne, literackie, muzyczne, komputerowe, dziennikarskie, origami, kaligrafii, ortograffiti oraz zajęcia sportowe.

W 2013 roku otrzymaliśmy certyfikat Lidera Wzorcowego Wewnątrzszkolnego Systemu Orientacji i Poradnictwa Zawodowego w ramach Ruchu Innowacyjnego w Edukacji.

Od wielu lat współpracujemy z Ambasadą i Konsulatem Węgier, Instytutem Węgierskim w Warszawie, Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, gościmy węgierskich rówieśników, ale też i sami jesteśmy goszczeni w ramach wymiany młodzieży ze szkołą mniejszości węgierskiej w mieście Arad (wycieczki były dofinansowane przez UM Łodzi).

Planujemy też nawiązanie kontaktu ze szkołą parterską w Niemczech.

Czy to wszystko brzmi zbyt pięknie, aby było prawdziwe? Przekonaj się o tym na Drzwiach Otwartych!