Publiczne Gimnazjum nr 13 w Łodzi

Grupa wsparcia i szkoła dla rodziców!

8 marca 2018

Informujemy, iż Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Łodzi, ul. Hipoteczna 3/5 zaprasza wszystkich rodziców i opiekunów na cykl zajęć o charakterze warsztatowym:

Szkoła dla rodziców – warsztaty mające na celu doskonalenie umiejętności wychowawczych uczestników. Zajęcia odbywać się będą w środy począwszy od dnia 21 marca 2018 roku o godz. 16.30 w sali 403.

Grupa wsparcia dla rodziców – spotkania skierowane dla rodziców i opiekunów chcących zmienić coś w  życiu swoim lub swoich rodzin. Prowadzący pomogą wskazać sposoby zmiany nawyków i przyzwyczajeń. Wymiana doświadczeń posłuży również zrozumieniu podłoża własnych działań – wszystko w atmosferze zrozumienia i współpracy. Spotkania będą się odbywać w poniedziałki w godzinach 17.00 – 19.00 w sali 403 począwszy od dnia 12.03.2018 roku.

Zapisy i szczegółowe informacje na temat oferty Poradni uzyskacie Państwo pod numerami telefonu: 42/651 36 52, 42/651 49 72.

Serdecznie zapraszamy!