Publiczne Gimnazjum nr 13 w Łodzi

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 04.09.2017
2 Zimowa przerwa świąteczna 23.12-01.01.2018
3 Ferie zimowe 29.01-11.02.2018
4 Wiosenna przerwa świąteczna 29.03-03.04.2018
5 Egzaminy gimnazjalne 18-20.04.2018
6 Święto Szkoły kwiecień 2018
7 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22.06.2018
8 Wakacje letnie 25.06.-31.08.2018
9 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 22.12.2017,

18-20.04.2018,

2, 4.05.2018,

1.06.2018,

21.06.2018