Publiczne Gimnazjum nr 13 w Łodzi

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 03.09.2018
2 Zimowa przerwa świąteczna 22.12-01.01.2019
3 Ferie zimowe 11.02-24.02.2019
4 Wiosenna przerwa świąteczna 18-23.04.2019
5 Egzaminy gimnazjalne 10-12.04.2019
6 Święto Szkoły kwiecień 2019
7 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21.06.2019
8 Wakacje letnie 24.06.-31.08.2019
 9  Dni wolne od zajęć dydaktycznych  2.11.2018

10-12.04.2019

29, 30.04.2019

02.05.2019

18.06.2019