Publiczne Gimnazjum nr 13 w Łodzi

Kontakt

91-213 Łódź, ul. Wici 16
tel. 42 652-26-15
fax    42 650-36-49
e-mail: gim13@szkoly.lodz.pl