Publiczne Gimnazjum nr 13 w Łodzi

Kontakt

91-213 Łódź, ul. Wici 16
tel. 42 652-26-15
fax    42 650-36-49
e-mail: gim13@szkoly.lodz.pl

W roku szkolnym 2017/2018 Dyrektor gimnazjum przyjmuje
rodziców w godzinach:
poniedziałek 8.00 - 10.00
wtorek 12.00 - 14.00
czwartek 14.00 - 16.00