Publiczne Gimnazjum nr 13 w Łodzi

RODO

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów oraz uczniów i uczennic przez Publiczne Gimnazjum nr 13 w Łodzi z siedzibą przy ul. Wici 16. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załącznikiem znajdującym się poniżej niniejszej informacji.

Klauzula informacyjna