Publiczne Gimnazjum nr 13 w Łodzi

Kadra

Dyrektor

Beata Kaniewska-Dolder

 

Pedagog

Paweł Sądej

 

Psycholog

Małgorzata Kospin

 

Nauczyciele wspomagający

Tomasz Górniak

Ewa Jędrzejewska

 

 

Bibliotekarz

Czesława Siewierska

 

Klasa Wychowawca Sala lekcyjna
III A Bożena Papiernik 52
III B Elżbieta Domańska 36
III C Mariola Czekajewska 43
III D Barbara Gadzinowska  24
III E Ewa Piasecka 37
     
     

Język polski

Elżbieta Domańska

Małgorzata Szewczyk

 

Język angielski

Magdalena Boćko

Justyna Muras - Król

Dorota Sujecka

 

Język niemiecki

Dorota Dołowska

Barbara Gadzinowska

 

Historia

Bożena Papiernik

 

Wiedza o społeczeństwie

Bożena Papiernik

 

Zajęcia artystyczne

Alina Sakwińska

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Katarzyna Mencel

 

Religia

Piotr Dobrowolski

 

Matematyka

Ewa Piasecka

Mariola Czekajewska

 

Fizyka

Janina Polito-Kulińska

 

Chemia

Mariola Czekajewska

 

Biologia

Agnieszka Rynkal

 

Geografia

Zofia Wielemborek

 

Wychowanie fizyczne

Michał Lewandowski

Katarzyna Partyka

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Katarzyna Mencel

 

Zajęcia techniczne

Przemysław Faryś