Publiczne Gimnazjum nr 13 w Łodzi

Kadra

Dyrektor

Beata Kaniewska-Dolder

 

Pedagog

Paweł Sądej

 

Psycholog

Małgorzata Kospin

 

Nauczyciele wspomagający

Ewa Frączyk

Ewa Jędrzejewska

Joanna Łukaszuk

Anna Suliga

Jacek Suliga - urlop zdrowotny

 

Bibliotekarz

Czesława Siewierska

 

Klasa Wychowawca Sala lekcyjna
II A Bożena Papiernik 52
II B Sylwia Wiktorowska 53
II C Anna Szych 23
II D Barbara Gadzinowska  24
II E Ewa Piasecka 37
III A Elżbieta Domańska 36
III B Barbara Mamełka 38
III C Joanna Domagała  35
III D Alina Sakwińska 55
     

Język polski

Elżbieta Domańska

Anna Moszczyńska

Anna Szych

 

Język angielski

Magdalena Boćko

Marta Justyńska

Justyna Muras - Król

 

Język niemiecki

Dorota Dołowska

Barbara Gadzinowska

 

Historia

Bożena Papiernik

 

Wiedza o społeczeństwie

Marzena Płachta

Zofia Wielemborek

 

Muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne

Alina Sakwińska

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Marzena Płachta

 

Religia

Sylwester Kosiec

 

Matematyka

Ewa Piasecka

Sylwia Wiktorowska

 

Fizyka

Janina Polito-Kulińska

 

Chemia

Mariola Czekajewska

 

Biologia

Emilia Kobyłecka

 

Geografia

Zofia Wielemborek

 

Informatyka

Grażyna Knychalska-Połubińska

 

Wychowanie fizyczne

Daniel Bródka

Joanna Domagała

Barbara Mamełka

Katarzyna Partyka

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Barbara Mamełka

 

Zajęcia techniczne

Przemysław Faryś