Publiczne Gimnazjum nr 13 w Łodzi

Rekrutacja

Szanowni Rodzice!
Miło nam poinformować, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 roku o numerze LX/1436/17 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta Łodzi oraz określenia granic ich obwodów, powołano na bazie i w budynkach Publicznego Gimnazjum nr 13 w Łodzi przy ul. Wici 16 nową jednostkę – Szkołę Podstawową nr 84 w Łodzi, która stanie się od nowego roku szkolnego 2018/2019 miejscem nauki dla Państwa dzieci.
Serdecznie zapraszamy!