Publiczne Gimnazjum nr 13 w Łodzi

Współpraca

  • Ambasada i Konsulat Węgier
  • Instytut Węgierski w Warszawie
  • Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
  • Goethe-Institut
  • AIESEC
  • Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland
  • Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej „Nadzieja”
  • Dom Dziecka dla Małych Dzieci
  • Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych
  • ŁCDNiKP