Publiczne Gimnazjum nr 13 w Łodzi

Wyróżnienie dla Publicznego Gimnazjum nr 13 w Łodzi

1 marca 2019
Pragniemy poinformować, iż Publiczne Gimnazjum nr 13 w Łodzi zostało wyróżnione przez Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Katecheta naszej szkoły w roku szkolnym 2017/2018 - Pan Sylwester Kosiec, dzięki wielkiemu zaangażowaniu i aktywnej postawie wspólnie z naszymi uczniami organizował szereg akcji charytatywnych, zbiórek i programów adresowanych do osób potrzebujących z terenu Miasta Łodzi. Mamy zaszczyt poinformować, iż to właśnie na jego ręce spłynęły gratulacje i podziękowanie od Dyrektora Łódzkiego Oddziału Okręgowego PCK - Pana Michała Siemińskiego. W imieniu całej społeczności PG 13 w Łodzi składamy Panu Sylwestrowi Koścowi wyrazy uznania i życzymy dalszych sukcesów w pracy z młodzieżą!