Publiczne Gimnazjum nr 13 w Łodzi

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/2018

Nauczyciel Forma zajęć Termin (dzień tygodnia i godziny)
Magdalena Boćko – koło językowe/przygotowanie do egzaminu

– konsultacje

Wtorek 7.25 – 8.10

Terminy ustalane indywidualnie

Daniel Bródka – zajęcia z lekkoatletyki Poniedziałek, środa 16.00 – 17.30

(AZS Łódź ul. Lumumby 22/26)

Mariola Czekajewska – konsultacje Wtorek 15.00 – 16.00
Joanna Domagała – zajęcia z lekkoatletyki Poniedziałek 14.45 – 15.30
Elżbieta Domańska – przygotowanie do egzaminu kl. III a

– konsultacje/koło polonistyczne

Środa 13.00 – 13.45

Środa 13.55 – 14.40

Ewa Frączyk – koło kaligrafii Poniedziałek 8.15 – 9.00
Barbara Gadzinowska – konsultacje Wtorek 14.45 – 15.30

Środa 14.45 – 15.30

Justyna Muras-Król – konsultacje Czwartek 14.45 – 15.30

Piątek 13.55 – 14.40 co dwa tygodnie

Ewa Jędrzejewska – konsultacje z języka polskiego pod kątem egzaminu Środa 7.25 – 8.10
Marta Justyńska – konsultacje dla kl. II d Środa 8.15 – 9.00
Emilia Kobyłecka – przygotowanie do konkursu i egzaminu, koło biologiczne Czwartek 13.55 – 15.30
Grażyna Knychalska-Połubińska – koło informatyczne/konsultacje Czwartek 13.00 – 15.30
Sylwester Kosiec – „Wieczernik” – przygotowanie do Bierzmowania

– szkolne koło PCK

Środa 14.45 – 15.30 (wg potrzeb ustalane z uczniami)

Piątek 14.45 – 15.30 (wg potrzeb ustalane z uczniami)

Małgorzata Kospin – konsultacje Terminy ustalane indywidualnie
Przemysław Faryś – konsultacje Środa 14.45 – 15.30
Joanna Łukaszuk – konsultacje z języka polskiego dla kl. II a

– konsultacje

Piątek 13.00 – 13.45 co drugi tydzień

Poniedziałek i wtorek 8.15 – 9.00

Barbara Mamełka – piłka koszykowa – przygotowanie do zawodów Wtorek 15.30 – 16.15
Bożena Papiernik – poprawa prac pisemnych/przygotowanie do konkursu/konsultacje Środa 7.25 – 8.10
Katarzyna Partyka – zajęcia z aerobiku Poniedziałek
Ewa Piasecka – konsultacje kl. II

– konsultacje kl. III

– przygotowanie do egzaminu kl. III b

– przygotowanie do egzaminu kl. III d

– koło matematyczne kl. III

Poniedziałek 14.45 – 15.30

Poniedziałek 15.30 – 16.15

Czwartek 7.25 – 8.10 co dwa tygodnie

Wtorek 13.55 – 14.40 co dwa tygodnie

Środa 7.25 – 8.10

Marzena Płachta – konsultacje Czwartek 15.30 – 16.15
Janina Polito-Kulińska – konsultacje/koło fizyczne Wtorek 7.25 – 8.10
Alina Sakwińska – chór

– przygotowanie do konkursu (muzyka)

– przygotowanie do konkursu (plastyka)

Wtorek 14.45 – 15.30

Czwartek 13.45 – 14.30

Czwartek 14.45 – 15.30

Paweł Sądej – konsultacje Terminy ustalane indywidualnie
Anna Suliga – konsultacje/doradztwo zawodowe Terminy ustalane indywidualnie
Anna Szych – koło polonistyczne/konsultacje/przygotowanie do konkursu

– przygotowanie do egzaminu/konsultacje kl. III b

– przygotowanie do egzaminu/konsultacje kl. III c

Środa 13.55 – 14.40

Poniedziałek 13.55 – 14.40 co dwa tygodnie

Piątek 13.00 – 13.45 co dwa tygodnie

Czesława Siewierska – koło dziennikarskie Terminy ustalane w porozumieniu z grupą
Zofia Wielemborek – koło geograficzne/konsultacje Poniedziałek 13.55 – 15.30
Sylwia Wiktorowska – przygotowanie do egzaminu kl. III a/konsultacje

– przygotowanie do egzaminu kl. III c/konsultacje

Poniedziałek 13.55 – 14.40 co dwa tygodnie

Piątek 13.55 – 14.40 co dwa tygodnie