Publiczne Gimnazjum nr 13 w Łodzi

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2018/2019

Koło dziennikarskie

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – p. E. Piasecka

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego – p. M. Szewczyk