Publiczne Gimnazjum nr 13 w Łodzi

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2016/2017

Lp. nauczyciel Forma zajęć Termin (dzień tygodnia i godziny)
1. Magdalena Boćko – koło języka angielskiego

– zajęcia wyrównawcze

Czwartek 7.25 – 8.10

Wtorek 14.45 – 15.30

2. Daniel Bródka – zajęcia z lekkiej atletyki Poniedziałek, środa 16.00 – 17.30

Sobota 10.00 – 11.30 (AZS Łódź ul. Lumumby 22/26)

3. Mariola Czekajewska – koło chemiczne

– zajęcia dodatkowe z matematyki kl. Ie

– zajęcia dodatkowe z chemii

Poniedziałek 14.45  – 15.30

Wtorek 13.55 – 14.40

Wtorek 14.45 – 15.30

4. Dorota Dołowska – zajęcia dodatkowe (konsultacje) Czwartek 7.25 – 8.10
5. Joanna Domagała – reprezentacja szkoły w piłce siatkowej Poniedziałek 17.45 – 18.30
6. Elżbieta Domańska – koło polonistyczne

– koło polonistyczne

– koło teatralne

Poniedziałek 14.45 – 15.30 co dwa tygodnie

Środa 14.45 – 15.30 co dwa tygodnie

Wtorek 13.55 – 14.40

7. Ewa Frączyk – ortograffiti

– zajęcia wyrównawcze

Środa 14.45 – 15.30

Wtorek 13.55 – 14.40

8. Barbara Gadzinowska – koło języka niemieckiego

– zajęcia wyrównawcze

Wtorek 14.45 – 15.30

Czwartek 7.25 – 8.10

9. Ewa Galewska-Pieńkowska – zajęcia z historii i wiedzy o społeczeństwie dla kl. III

– koło z wiedzy o społeczeństwie

Środa 7.25 – 8.10

Piątek 7.25 – 8.10

10. Małgorzata Gutkowska – koło biologiczne Wtorek 13.45 – 15.15
11. Joanna Jaśkiewicz – przygotowanie do egzaminu kl. III c

– koło języka angielskiego

Czwartek 7.25 – 8.10

Poniedziałek 13.55 – 14.40

12. Ewa Jędrzejewska – zajęcia wyrównawcze z języka polskiego Środa 13.55-14.40
13. Marta Justyńska – zajęcia wyrównawcze dla klas I

– zajęcia dodatkowe kl. II d

Wtorek 7.25 – 8.10

Czwartek 7.25 – 8.10

14. Monika Kasprzak – koło polonistyczne

– zajęcia dodatkowe/ konsultacje

Czwartek 13.55 – 14.40

Piątek 7.25 – 8.10

15. Grażyna Knychalska-Połubińska – koło informatyczne/konsultacje Czwartek 14.00 – 15.30
16. Sylwester Kosiec – wieczernik

– szkolne koło PCK

Czwartek 14.45 – 15.30

Piątek 14.45 – 15.30

17. Małgorzata Kospin – konsultacje Wtorek 10.00 – 11.00
18. Maria Lentas – koło matematyczne kl. IIa i IIIa

– koło matematyczne kl. Ib, Ic, Id

– zajęcia wyrównawcze

Wtorek 7.25 – 8.10

Piątek 7.25 – 8.10 co dwa tygodnie

Piątek 7.25 – 8.10 co dwa tygodnie

19. Joanna Łukaszuk – zajęcia dodatkowe (konsultacje) Piątek 7.25 – 8.10

poniedziałek 14.45 – 15.30

20. Barbara Mamełka – piłka koszykowa – przygotowanie do zawodów Środa 15.00 – 16.30 (ZSP nr 20 ul. Warecka 41)
21. Bożena Papiernik – koło historyczne Poniedziałek 13.55 – 15.30
22. Katarzyna Partyka – tenis stołowy – kadra szkoły Środa 15.35 – 16.30 oraz w zależności od potrzeb
23. Ewa Piasecka – zajęcia wyrównawcze kl. II

– zajęcia wyrównawcze kl. III

– przygotowanie do egzaminu kl. III c

– przygotowanie do egzaminu kl. III d

– przygotowanie do egzaminu kl. III e

– koło matematyczne

Środa 15.35 – 16.20

Środa 14.45 – 15.30

Środa 13.55 – 14.40 co dwa tygodnie

Wtorek 7.25 – 8.10 co dwa tygodnie

Czwartek 7.25 – 8.10 co dwa tygodnie

Wtorek 14.30 – 15.30

24. Michał Piotrowski – przygotowanie do egzaminu kl. III Czwartek 8.15 – 9.00

Piątek 8.15 – 9.00 co drugi tydzień

(I spotkanie 9 września 2016)

25. Bartłomiej Ropelski – zajęcia wyrównawcze Wtorek 7.25 – 8.10

Czwartek 13.00 – 13.45

26. Alina Sakwińska – chór

– zajęcia wyrównawcze/przygotowanie do konkursu

Wtorek 14.45 – 15.30

Czwartek 13.55 – 15.30

27. Paweł Sądej – konsultacje Wtorek 8.00 – 9.00
28. Anna Suliga – doradztwo zawodowe – konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców Terminy ustalane indywidualnie
29. Jacek Suliga – Mobilna Akademia Lego Środa 14.45 – 15.30
30. Anna Szych – koło polonistyczne

– zajęcia dodatkowe/konsultacje

– zajęcia dodatkowe/konsultacje

– przygotowanie do egzaminu kl. III b

Środa 14.45 – 15.30

Środa 13.55 – 14.40

Piątek 14.45 – 15.30

Piątek 13.55 – 14.40 co dwa tygodnie

31. Błażej Szymczuk – zajęcia dodatkowe/konsultacje Piątek 14.45 -15.15
32. Agnieszka Tokarczyk – koło języka polskiego

– przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego kl. IIIc

– zajęcia wyrównawcze

Poniedziałek 14.45 – 15.30

Poniedziałek 13.55 – 14.40 co dwa tygodnie

Wtorek 13.55 – 14.40

33. Zofia Wielemborek – koło geograficzne

– zajęcia dodatkowe (konsultacje)

Poniedziałek 13.00 – 14.40

Środa 13.55 -15.30

34. Iwona Wintrowicz -koło fizyczne

-przygotowanie do egzaminu kl. III

– zajęcia dodatkowe (konsultacje)

Poniedziałek 13.55 – 14.40

Poniedziałek 14.45 – 15.30

Piątek 13.55 – 14.40

35. Beata Zawlik – Piasny – konsultacje z matematyki Wtorek 13.55 – 14.40

Piątek 8.15 – 9.00

36. Agnieszka Zdyb – koło ekologiczne/zajęcia wspierające Piątek 13.55 – 14.40