Publiczne Gimnazjum nr 13 w Łodzi

Zarządzenie ŁKO w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla absolwentów gimnazjów

7 marca 2019

Informujemy, iż na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi zostało umieszczone zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów przez absolwentów szkół podstawowych i absolwentów dotychczasowych gimnazjów.
Zarządzenie znajduje się na stronie:

https://www.kuratorium.lodz.pl/zarzadzenie/zarzadzenie-nr-41-2019-lko-z-31-stycznia-w-sprawie-ustalenia-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-postepowania-uzupelniajacego-a-takze-skladania-dokumentow-przez-absolwentow-szkol-po/

Zapraszamy do zapoznania się z ww. dokumentem!